HISTORIE

Illustrasjon Der Schumacher   Jørn Jensen Lærhandel A/S

   er en familebedrift med 4 ansatte.
   Gjennom flere generasjoner har vår familie arbeidet med lær og skinn,
   og hele tiden har vi vært opptatt av å videreføre kunnskaper om
   tradisjonelle håndverk på god måte.

   Daglig leder Jørn Jensen er skomakermester
   og salmaker og startet sin utdannelse i 1963.
   Altså for mer enn 50 år siden.

   Gunn Jensen har arbeidet i bedriften i ca.30 år.
   Og i dag er begge sønner Kent og Aril med.
   Begge har fagbrev fra andre fag. Kent har arbeidet 15 år som finmekaniker
   og Aril 15 år som bilmekaniker.
   De har nå gjennom flere år satset fullt på å videreføre driften av lærhandelen på en solid måte.

   I dag er hovedgesjeften import og salg av lær og skinn som råvare.
   Men det er også spesialproduksjon av en del lærvarer.

   Våre kunder er profesjonelle håndverkere, hobbyfolk,
   institusjoner og skoler, og bedrifter med spesielle behov.

   Vi arbeider hovedsaklig med vegetabilsk garvet lær, men har også stort utvalg i møbelhuder-
   beklednigsskinn, verktøy, spenner og beslag, og kjemikalier.

   Jørn Jensen Lærhandel A/S er Norges eldste spesialforretning for knivmakere.

 

  FRA RÅVARE TIL FERDIG PRODUKT
Til toppen