Kontaktskjema

  • Fyll inn navn, adresse og mobilnummer.
  • Ønskede varer eller henvendelse. 
  • Husk å presisere antall, dimensjoner, volum, bredder, farger o.s.v
  • Varer sende mot postoppkrav om ikke annet er avtalt.
  • Ønsker du å betale med VIPPS så sender vi deg et Vipps-krav når ordre er klar.
  • Du kan og betale med nettbank. Vi sender deg da et beløp på SMS eller epost når ordre er klar.
  • Bestillingskjema
  • (?)
Fill out my online form.