Knivstål | 15N20 | Karbonstål

Karbonstål 15N20 Knivstål Knivmakerutstyr Knivsmed

15N20

Karbonstål 15N20 med 2 % nikkel er ideelt til produksjon av damaskstål.
Kan og brukes som eggstål til laminering av knivblad, eller slipes som helstål knivblad.
Ved produksjon av damask gir nikkelinnholdet i 15N20 en fin kontrast etter syrebehandling, og fremtrer som den lyseste fargen i damasken.
3 x 25 x 350 mm    Kr 85,-
3 x 30 x 350 mm    Kr 95,-
3 x 40 x 350 mm    Kr 130,-
Fill out my online form.